Uncategorized

Wat is psychosociale begeleiding?

Wellicht heb je er al wel eens over gehoord: psychosociale begeleiding. Dit is een speciale vorm van therapie die mensen begeleidt bij het maken van keuzes en het geven van richting in hun persoonlijke leven. Maar wat is het doel van psychosociale hulpverlening en wanneer heb je baat bij deze vorm van therapie? Wij vertellen je er graag meer over!

Doel van psychosociale begeleiding

Het doel van psychosociale begeleiding is het begeleiden van mensen die hun dagelijks leven weer willen aangaan en hervatten, nadat ze dit door bepaalde problemen en belemmeringen niet hebben kunnen doen. Hierbij staat de levensloop van de cliënt centraal. Psychosociale hulpverlening is gericht op sociale psychologie. Het legt dus ook nadruk op de wisselwerking tussen het gedrag van de mens en de omgeving. Bij psychosociale begeleiding wordt er informatie gegeven over hoe mensen het beste kunnen omgaan met emoties, ervaringen en het belang van communicatie. Het doel hierbij is om vervolgens de emoties weer in perspectief te kunnen plaatsen. Deze vorm van begeleiding is procesmatig en gestructureerd, waardoor er snel resultaat kan worden geboekt.

Wanneer psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding draagt bij aan het krijgen van meer grip op je leven. Bijvoorbeeld nadat je ziek bent geweest en voor een langere tijd niet op het werk bent geweest. Hierbij kan de arbodienst adviseren om psychosociale begeleiding aan te vragen, zodat je zelf de moed terug vindt om vanuit je eigen verantwoordelijkheid weer keuzes te durven en kunnen maken. Hiernaast kan psychosociale begeleiding erg zinvol zijn bij psychische-emotionele gevolgen binnen een familie, gezin, of op het werk. Denk bijvoorbeeld aan ruzies, of in extreme gevallen misbruik of geweld. De hulpverlener zal dan samen met jou zoeken naar mogelijke oorzaken, factoren die meespelen en bovendien ook het leren omgaan met het probleem. Hierdoor zul je je dagelijks leven weer kunnen opvatten.