voorraad financieren
Financieel

Wat is voorraadfinanciering?

We gaan in dit artikel in op de vraag wat voorraadfinanciering is. Maar ook komt aan de orde hoe je die kunt aanvragen, wat de eisen zijn en wat de voordelen.

Wat houdt voorraadfinanciering in?

Voorraadfinanciering is een vorm objectfinanciering. Met een betaalde voorraad kun je een financiering krijgen om weer te kunnen investeren in je bedrijf. Er zijn twee vormen van. De eerste is een doorlopende financiering, waarmee je voorraad op peil kan worden gehouden. Je neemt geld op naar behoefte en alleen daarover betaal je rente. De tweede vorm van voorraadfinanciering is een bedrag in een keer. Die vorm past als je eenmalig een grote investering in je voorraad wilt doen. De omvang van de lening kan gelijk zijn aan de waarde van investering, maar ook lager. Een deel van het geld voor je voorraad financieren kan van je leveranciers komen. Je betaalt dan geen rente, maar dient op tijd te betalen om je relatie met hen goed te houden.

voorraad financieren

Voorwaarden voor een voorraadfinanciering

Een voorraadfinanciering kan je online aanvragen. Er bestaat een ruime keuze tussen financierders. Het kan zijn dat er een debiteurenfinanciering dient te zijn om een voorraadfinanciering te kunnen verkrijgen. Dat houdt in een financiering van de rekeningen van klanten die nog onbetaald zijn. De financierder verstrekt je een lening op basis daarvan en die incasseert de genoemde rekeningen. Dat wordt ook wel factoring genoemd. Je krijgt dan door de financierder de bedragen van die rekeningen voorgeschoten. Verdere voorwaarden zijn vaak dat de voorraad zich in Nederland bevindt, er een minimum voor de voorraadvoorziening geldt en ook een minimum voor de jaarlijkse omzet.

Voordelen van voorraadfinanciering

De voordelen van voorraadfinanciering zijn onder meer:

  • geld komt beschikbaar die nu in de voorraad is geïnvesteerd;
  • je voorraad financieren kan worden gebonden aan seizoenen;
  • de financiering is op basis van de aanwezige voorraad, waardoor die flexibel is.

Met een voorraadfinanciering krijgt je bedrijf meer financiële ruimte, die nodig kan zijn om dat goed te laten functioneren.