Zakelijke tips

Goede BHV trainingen met veel praktijk

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht een voldoende aantal mensen te trainen in Bedrijfshulpverlening (BHV). Hoeveel dit precies moeten zijn wordt vastgelegd in de Risico Evaluatie en Inventarisatie (RE&I). Dit is verplicht voor ondernemers die één man in dienst hebben en voor grote ondernemingen. Zelfs als je alleen af en toe bezoekers of klanten over de vloer krijgt, moet je over een geldig BHV certificaat beschikken of je loopt het risico boetes opgelegd te krijgen. Het gaat immers over de veiligheid van mensen die zich op dat moment op jouw grond bevinden. Voor een goede cursus in Brabant kan de cursus op de BHV Eindhoven trainingsfaciliteiten van G4S een optie zijn.

 

Wat wordt tijdens de trainingen behandeld?

De trainingen duren twee dagen en helpen de cursisten te begrijpen risico’s voor de veiligheid te herkennen, voorkomen en juist te handelen als er zich toch een noodsituatie voordoet. Onderwerpen die behandeld worden zijn communicatie met alle betrokken partijen, kleine brandjes blussen en evacuatie van de locatie. De faciliteiten van G4S BHV Eindhoven hebben bijvoorbeeld praktijkruimtes waar de theorie die geleerd is in praktijk gebracht kunnen worden en situaties kunnen worden nagebootst. Denk hierbij aan branden en evacuatie van personeel.

 

De taken van de BHV’er

Nadat de BHV’ers zijn getraind kan je van ze verwachten dat ze je kunnen adviseren en helpen met de RI&E. Het is een goed idee om ze hier bij te betrekken omdat zij degenen zijn die dit uiteindelijk moeten uitvoeren. Ze kunnen betrokken worden bij brandoefeningen en tijdens noodsituaties het contact onderhouden met de brandweer en ambulance. BHV’ers zijn er op getraind de veiligheid van alle mensen op locatie te waarborgen.

 

Het certificaat

Nadat de werknemers getraind zijn krijgen ze een certificaat dat 2 jaar geldig is. Deze kan worden verlengd door middel van een herhaalcursus die op dezelfde locatie gegeven wordt. Voor een perfecte voorbereiding op noodsituaties train je je personeel op de faciliteiten van G4S BHV Eindhoven.