Zakelijk

Financiële middelen voor een schuldsanering

Om als bedrijf je schulden te kunnen saneren heb je financiële middelen nodig. Deze middelen kan je verkrijgen vanuit een BBZ- lening maar ook vanuit andere soorten leningen. Wanneer je goede connecties met je familie, vrienden of kennissen hebt. Kan je wellicht vragen of zij je willen ondersteunen in het traject dat je doorloopt om je schulden te kunnen saneren. Uiteindelijk werkt dit proces hetzelfde als bij een BBZ- lening, die je bij de gemeente kan verkrijgen.

Het schuld traject bij het inzetten van leningen

Zoals gezegd werkt een lening of schenking die je krijgt ( van familie, vrienden of kennissen) hetzelfde als wanneer je een BBZ- lening krijgt. Het bedrag dat aan jou geleend of geschonken wordt, wordt meegenomen in het totale overzicht. In dit overzicht staan alle in- en uitgaven van je bedrijf. Vanuit dit totale overzicht wordt een bedrag vastgesteld dat de schuldhulpverlening aanbiedt aan de schuldeisers. Via deze weg kan een minnelijk traject worden gestart, dit houdt in dat de schuldeisers vrijwillig kunnen bepalen of ze het aanbod accepteren of afwijzen. Wanneer de schuldeisers het bedrag accepteren, wordt dit bedrag in één keer uitbetaald. Het restant dat nog overblijft wordt kwijtgescholden aan jou als ondernemer.

Afhankelijk van de afspraak die je hebt gemaakt met je familie, vrienden of kennissen, heb je alleen nog te maken met de lening die je bij hen hebt lopen. Wanneer er sprake is van een schenking is dit uiteraard niet het geval.