employee screening
Zakelijk

Wat is employee screening?

Voor bedrijven met personeel in dienst is het erg belangrijk om er zeker van te zijn dat het personeel de kwaliteit in huis heeft om het werk uit te voeren. Om nieuwe medewerkers te kunnen beoordelen is het van belang dat zij beschikken over de benodigde diploma’s, kennis, vaardigheden en ervaring. In verschillende sectoren zie je dat er aanvullende zaken gevraagd worden bij het aanstellen en beoordelen van medewerkers. Hierbij kun je denken aan een VOG, dat is een Verklaring Omtrent Gedrag. Heb je een VOG dan weet je dat de medewerker geen strafbare feiten heeft gepleegd die de organisatie kunnen schaden. Employee Screening gaat verder dan dat en houdt in dat je medewerkers die in dienst komen uitgebreider screent voordat zij starten. Dit gebeurt aan de hand van criteria die in het werkveld van de werkgever belangrijk zijn zoals: een check van het curriculum vitae (de identiteit, de werkervaring en de behaalde diploma’s), een VOG en een integriteitsverklaring. Een integriteitsverklaring geeft inzicht in financiële risico’s (bijvoorbeeld schulden van een medewerker), eventuele nevenfuncties en de invloed hiervan op het werk en betrokkenheid bij strafrechtelijke zaken. In sommige sectoren is een employee screening al verplicht, zoals in de zorg, sinds de invoering van de vergewisplicht.

employee screening

Wie moet je dan screenen als werkgever?

In de allereerste plaats is het screenen bedoeld voor nieuwe medewerkers. Er wordt een onderscheid gemaakt naar pre-employment screening voor nieuwe werknemers en in-employment screening voor bestaande werknemers. Bij het veranderen van de functie van de medewerker kan het wenselijk zijn om opnieuw te screenen om te checken of de informatie over de medewerker nog steeds up-to-date is. Denk bijvoorbeeld aan veranderingen in nevenfuncties en de eventuele invloed hiervan op het werk. Als werkgever sta je er niet alleen voor als je je personeel wilt screenen. Buiten een HR-afdeling binnen je bedrijf kun je extern bedrijven inhuren om de screening uit te voeren. Wil je aan de slag met screenen? Bekijk dan zeker de website van Valicare eens!