Uncategorized

Heetwerkwacht

Preventieve toezicht op de werkvloer? Kies voor de heetwerkwacht

Je kunt hem inschakelen tijdens risicovolle werkzaamheden met open vuur: de heetwerkwacht. Dit is een vorm van preventief toezicht die wordt aangeboden door G4S Safety Solutions en die vooral toegepast wordt in de chemische industrie. Hier is er veel sprake van open vuur, waardoor er een groter risico is op brandgevaar. Met de hulp van een heetwerkwacht worden risicovolle en onveilige situaties vermeden. Daarnaast zorgt de heetwerkwacht ervoor dat iedereen op de werkvloer zich houdt aan de voorgeschreven maatregelen. Op deze manier is er sprake van een veilige werkomgeving voor iedereen.

De werkzaamheden van een heetwerkwacht

Behalve toezicht doet de heetwerkwacht nog een aantal andere dingen. Er wordt contact gehouden met medewerkers op de werkvloer maar ook in de controlekamer. Verder worden de werkvergunning gecontroleerd, maar ook de verschillende procedures en het plan voor evacuatie. Voordat de werkzaamheden van start gaan wordt de veiligheid van de werkplek gecontroleerd. Daarnaast levert de heetwerkwacht dagelijks rapportages af en worden eventuele afwijkingen opgeschreven. Alle checklists worden daarnaast ook door de heetwerkwacht gecontroleerd. De heetwerkwacht is getraind om in al deze situaties de juiste acties te ondernemen. Als bedrijf dat werkzaam is in de chemische industrie kun je hier goed gebruik van maken.

Wat doet de heetwerkwacht in een noodsituatie? In de eerste geval moet de heetwerkwacht de hulpdiensten inschakelen maar ook de medewerkers evacueren. Is er een kleine, beginnende brand? De heetwerkwacht kan deze bestrijden met de daarvoor beschikbare middelen. In het geval van gevaar dat levensbedreigend is mag de heetwerkwacht de werkzaamheden stilleggen. Is er geen sprake van een levensbedreigend gevaar? Dan geldt de procedure van de werkgever. Bij G4S Safety Solutions zijn alle heetwerkwachten gekwalificeerd en hebben zij kennis van de belangrijkste zaken.